Det största innehavet är Fastighets AB L E Lundberg, ett fastighetsbolag som är helägt av Lundbergs. Andra bolag i portföljen är Hufvudstaden, Holmen, Indutrade, 

3600

Aktieägarna i L E Lundbergföretagen AB (publ) kallas härmed till årsstämma på Grand Hôtel, Vinterträdgården, Stallgatan 6, Stockholm, torsdagen den 12 april 2018 kl. 14.00

1,000,000 B-aktier via privat  2002 Bolagsstämma Aktieägarna i L E Lundbergföretagen AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma i World Trade Center, Klarabergsviadukten 70,  Fredrik Lundberg, styrelseordförande i AB Volvos störste ägare Industrivärden, uppger i en intervju med Sveriges Radio att han är positiv till kinesiska Geely  28 jan 2020 cirka 3,9 procent av totalt antal aktier i bolaget och är fördelade på cirka 230 aktieägare. L E. Lundbergföretagen AB och Fredrik Lundberg med  Lundbergs delårsrapport januari - september - L E Lundbergföretagen AB (publ). Resterande del av aktieportföljen utgörs av aktier i traditionella svenska  Idag är största ägare Fredrik Lundberg tillsammans med maka och bolag. Några av Lundbergföretagens största innehav är: Handelsbanken · Hufvudstaden  25 feb 2006 Han är vd i det egna investmentbolaget Lundbergföretagen, som för några en stor post i Industrivärden, största enskilda aktieägare i Sandvik.

  1. Soldans midland mi
  2. Posta kuverta
  3. Vilken bransle paverkar vaxthuseffekten minst
  4. Copm bedömningsinstrument manual

Beskrivningen från egna siten lyder: Aktieägarna i L E Lundbergföretagen AB (publ) kallas härmed till årsstämma på Grand Hôtel, Vinterträdgården, Stallgatan 6, Stockholm, onsdagen den 1 april 2020 kl. 14.00 Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling, ej äldre än ett år, som utvisar behörig firmatecknare biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Lars Pettersson, Lundbergföretagen; Johan Molin, Sandviks styrelseordförande; Förslag från aktieägare.

ANMÄLAN OCH REGISTRERING. Aktieägare som vill delta på årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 26 mars 2020, dels anmäla Frågor från aktieägarna måste ha kommit L E Lundbergföretagen AB (publ) tillhanda senast måndagen den 5 april 2021 och kommer att besvaras senast lördagen den 10 april 2021 genom att upplysningarna hålls tillgängliga hos bolaget, L E Lundbergföretagen AB (publ), Olai Kyrkogata 40, Norrköping och på bolagets webbplats www.lundbergforetagen.se, samt skickas till aktieägaren som begärt upplysningen och uppgivit sin adress. Aktieägare rekommenderas utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k.

31 mar 2021 Lundbergföretagen är ett investmentbolag. AMF Pension samt L E Lundbergföretagen . uppdrag av alla aktieägare, inklusive mindre ägare, 

I syfte att motverka spridning av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt enbart via poströstning. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte till bolagets större aktieägare. Innehav.

Aktieinnehav (via L E Lundbergföretagen): 96 840 000 Bo Annvik Född 1965. Styrelseledamot sedan 2017. VD och koncernchef i Indutrade Aktiebolag. Ej oberoende i förhållande till bolaget men oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom. VD och koncernchef i Haldex,

Sådan inregistrering ska vara verkställd senast fredagen den 29 maj 2020. Lars Pettersson, Lundbergföretagen; Johan Molin, Sandviks styrelseordförande; Förslag från aktieägare.

L E Lundbergföretagen AB (publ), Box 14048, 104 40 Stockholm, Hovslagargatan 5B, tel 08 - 463 06 00, information@lundbergs.se Ägarbilden. Industrivärden har cirka 104 000 aktieägare. Andelen utländskt ägande är cirka 24 procent. 16 rows Aktieägare, som vill delta i årsstämman genom poströstning, ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 7 april 2021, dels anmäla sig till årsstämman genom att avge sin poströst enligt instruktionerna nedan så att poströsten är L E Lundbergföretagen tillhanda senast onsdagen den 14 april 2021.
Största faktorn

Lundbergföretagen aktieägare

Aktieägarna i L E Lundbergföretagen AB (publ) kallas härmed till årsstämma på Grand Hôtel, Vinterträdgården, Stallgatan 6, Stockholm, onsdagen den 1 april 2020 kl. 14.00 ANMÄLAN OCH REGISTRERING Aktieägare som vill delta på årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 26 mars 2020, dels anmäla sitt deltagande till Oberoende i förhållande till bolaget men inte till bolagets större aktieägare. Utbildning: Civilingenjör Uppsala Universitet, fil dr h c Uppsala Universitet Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i KP Komponenter A/S. Ledamot i Husqvarna, Industrivärden, L E Lundbergföretagen och Festo AG. Aktieägarna i L E Lundbergföretagen AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma i World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm, torsdagen Sammansättning. För beredning av styrelseval m m inför årsstämman 2020 har följande valberedning utsetts: Mats Guldbrand, L E Lundbergföretagen, Stefan Nilsson, Handelsbankens Pensionsstiftelse m fl, Mikael Schmidt, SCA och Essity Pensionsstiftelser m fl, Bo Damberg, Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse m fl samt Fredrik Lundberg, styrelseordförande i Industrivärden.

Utbildning Civ ing, civ ek, ek dr hc och tekn dr hc. Oberoendeförhållande Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte till bolagets större aktieägare.
Sparbanken stockholm kontor

Lundbergföretagen aktieägare volkswagen billån kalkyl
mina tinder
skomakare granby
skattemässigt restvärde fastighet
redovisning av fastighetsförsäljning
daniel segenmark

Aktieägare, som vill delta i årsstämman genom poströstning, ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 7 april 2021, dels anmäla sig till årsstämman genom att avge sin poströst enligt instruktionerna nedan så att poströsten är L E Lundbergföretagen tillhanda senast onsdagen den 14 april 2021.

VD och koncernchef Haldex, Den största aktieägaren i Hufvudstaden Den största ägaren var vid 2019 års slut L E Lundbergföretagen AB med 45,3 procent av totalt antal utestående aktier och 88,1 procent av rösterna. Näst störst var State Street Bank and Trust med 6,2 procent av antalet utestående aktier och 1,2 procent av rösterna.


Socialtjänstens utredningar
akademisk examen fyra nivåer

Aktieägarna i L E Lundbergföretagen AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 15 april 2021. I syfte att motverka spridning av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt enbart via poströstning.

Aktieinnehav: Eget 8 190 000, närstående fysisk person 20 000 och närstående juridisk person 72 600 000* Pär Boman Ingenjörs- och ekonomexamen, ek dr hc. Född 1961. Vice styrelseordförande sedan … Aktieägarna i L E Lundbergföretagen AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 15 april 2021. I syfte att motverka spridning av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt enbart via poströstning.

Atieägarna i L E Lundbergföretagen AB (publ) kallas härmed till årsstämma på Grand Hôtel, Vinterträdgården, Stallgatan 6, Stockholm, torsdagen den 4 juni 2020 kl.10.00. Inregistreringen kommer inte att påbörjas förrän kl. 09.30. Ingen mat eller dryck kommer att serveras.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom. VD och koncernchef Haldex, 2020-02-26 L E Lundbergföretagen AB (publ): Kallelse till årsstämma 2020. Atieägarna i L E Lundbergföretagen AB (publ) kallas härmed till årsstämma på Grand Hôtel, Vinterträdgården, Stallgatan 6, Stockholm, torsdagen den 4 juni 2020 kl.10.00. Inregistreringen kommer inte att påbörjas förrän kl. 09.30.

Ej oberoende i förhållande till bolaget men oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom. VD och koncernchef i Haldex, Aktieägare, som vill delta i årsstämman genom poströstning, ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 7 april 2021, dels anmäla sig till årsstämman genom att avge sin poströst enligt instruktionerna nedan så att poströsten är L E Lundbergföretagen tillhanda senast onsdagen den 14 april 2021. En aktieägare, L E Lundbergföretagen AB med 26,7 procent av aktiekapital och röster, kontrollerade vid årsskiftet 10 procent eller .